Respublika hududlarida tadbirkorlikning rivojlanganlik darajasini baholash tartibi to‘g‘risida

Nizom

Nizom bo'yicha umumiy qoidalar

Baholashga oid asosiy indikatorlar

Tadbirkorlikning rivojlanganlik indikatorlarini hisoblash va baholash

Metodika

Metodika bo'yicha umumiy qoidalar

Rasmiy statistik ma'lumotlar asosida indikatorlarni hisoblash tartibi

O‘tkazilgan so‘rovlar bo‘yicha ma'lumotlar asosida indikatorlarni hisoblash tartibi

Indikator ko‘rsatkichlarini baholash tartibi

Yakunlovchi qoidalar